Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir....

XML Veri

XML; Türkçesi "Genişletilebilir İşaretleme Dili", İngilizcesi "Extensible Markup Language" olan kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. kısaca XML). XML; hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, bilgiyi tanımlayan ve web'te bilgi alış verişi için kullanılan metinsel bir standarttır. Bu standart oluşturulurken, basitlik, kullanım kolaylığı ve internet üzerinden kullanılabilirlik dikkate alınmıştır.

Günümüzde birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri alışverişini XML formatı üzerinden yapmaktadır. XML'i esas veri formatı olarak kullanan uygulamalara rastlamak mümkündür. XML veriler internet üzerinden kolaylıkla yayınlanabilir. Bu veriler ya bir program yardımıyla, veya manuel olarak indirilebilir Basit metin formatında olduğu için herhangi bir veri tabanı programı gerektirmeden herhangi bir metin işleme programı yardımıyla açılıp, incelenebilir ve gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapılabilir.

XML formatı aslında web sayfaları hazırlamak için kullanılan HTML işaretleme diline (markup language) çok benzemektedir. Ancak HTML gibi veriyi görüntülemek için değil de ana amaç olarak veriyi tanımlamak için geliştirilmiştir. XML içinde kodlanmış veriler Web üzerinden istenen konumlara HTTP kullanılarak ulaştırılabilir. Bu da veri aktarımında büyük kolaylık sağlamaktadır.

MAESTRO system, XML formatını veri kaynağı olarak kullanabilmektedir. Ayrıca toplanan verileri XML kaynağa dönüştürebilmektedir.