Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir....

Historian

Türkçede "raporlama yazılımı" olarak da adlandırılan "HISTORIAN" yazılımları, PLC'ler tarafından toplanan tesis süreç verilerini bir veritabanı altında biriktiren ve arşivleyen yazılımladır. HISTORIAN yazılımları endüstriyel süreçlerden gelen trend verilerini gerektiğinde kullanmak üzere kaydetmek için kullanılmaktadır. Toplanan verilere gerektiğinde hızla ulaşılması mümkündür. Veriler, bir raporlama yazılımı yardımıyla, üretim süreci, perfromans, kalite temini, izleme gibi birçok açılardan çok değerli bilgiler haline dönüştürülebilir.

Historian yazılımları ile ilgili en önemli zorluklar aşağıda listelenmiştir:

• Gerçek zamanlı sislemlerden veri toplanması,
• Çok büyük miktarlarda verinin saklanması ve arşivlenmesi,
• Toplanan verilerin zaman bilgisinin önem taşıması,
• Bazı veri kaynaklarının filtrelenme ihtiyacı,
• Gerektiğinde alarmlar oluşturabilme ihtiyacı,
• Veri tabanına yazma ve okuma süreçlerinin performansı.

MAESTRO system , piyasada bulunan pahalı ve kapsamlı HISTORIAN yazılımlarının görevini kolaylıkla üstlenebilmekte, LOGGER bileşeni sayesinde toplanan veriler, veri tabanına loglanabilmektedir.