Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER'da emulasyon verisi olarak seçilen verileri uzak bir bilgisayardan gerektiğinde, loglama sürecini etkilemeden, kolaylıkla ve manuel olarak değiştirmek amacıyla hazırlanmıştır...

 

Bazı durumlarda toplanması gereken bazı verilerin sinyal karşılığı bulunmamaktadır. Bu veriler ayrıca sinyal karşılığı olan verilerden de türetilememektedir. Bu veriler çok sık değişmezken, bazen haftada bir, bazen günde bir, bazen saatte bir, bazen de gerek duydukça değiştirmesi gerekmektedir. Özellikle eski tesislerde, bu tür verilerin sinyal olarak türetilebilmesi için tesislerin ölçü kontrol sistemlerini çok yüksek maliyetlerle değiştirmek veya yenilemek gerekebilmektedir. Yasal gerekler nedeniyle loglanması gereken bu verilerin LOGGER tarafından loglayabilmesi için emulasyon verisi (emu) seçeneği eklenmiştir. LOGGER'da emu olarak ayarlanmış veriler sabit olarak loglanır ve değişmez.

DATAPANEL yazılımı, LOGGER’da emulasyon verisi olarak seçilen verileri ağa bağlı herhangi bir bilgisayardan gerektiğinde ve loglama sürecini etkilemeden kolaylıkla değiştirmek amacıyla hazırlanmış özel bir yazılımdır.
DATAPANEL; çalışmakta olan LOGGER yazılımı ile paralel bir şekilde kullanılır. DATAPANEL yardımıyla yedekli olarak düzenlenmiş bir veri toplama sisteminde hem ana hem de yedek bilgisayardaki veriler aynı anda kolayca uzaktan elle değiştirilebilir.

DATAPANEL ile LOGGER, birbirleri ile MODBUS protokolü yardımıyla iletişim kurmaktadır. İki yazılımın haberleşmesi sırasında, bir tarafın SUNUCU (SERVER) diğer tarafından İSTEMCİ (CLIENT) olarak ayarlanması gerekmektedir. Hangi tarafın SUNUCU olarak ayarlanacağı sistem tasarımına ve şartlara göre değiştirilebilmektedir. DATAPANEL'in CLIENT olarak ayarlanması durumunda, MAESTROdatapanel SERVER olarak ayarlanmış 2 farklı LOGGER’daki emu değerleri değiştirebilmektedir. Böylece yedekli veri toplama sistemindeki EMU veriler, tek bir DATAPANEL yardımıyla tek seferde güncellenebilir.

DATAPANEL belirli bir zaman şablonu kullanarak daha önce girilmiş verileri ilgili zaman aralığı geldiğinde otomatik olarak değiştirebilir. Bunun için Otomatik Veri özelliği eklenmiştir. Zaman şablonu işlem yapılmakta olan gün ve bir gün sonrası için kullanılabilir.

Otomatik olarak beslenecek verilerin HTML formatında yayınlanan herhangi bir internet sayfasından okunması da mümkündür.

DATAPANEL yazılımı kontrol paneli yardımıyla MODBUS yayınını manüel olarak başlatılabilir veya durdurulabilir. Yazılım ayrıca Otomatik Yayın Başlatma ve Durdurma seçenekleri ile donatılmıştır. DATAPANEL, veri yayınına otomatik olarak başlayıp, LOGGER parametreleri okuyabilecek kadar bir zaman yayına devam edebilir ve daha sonra yine otomatik olarak uyku moduna geçebilir. Yazılımın başlatılması ve durdurulması işlemleri gerektiğinde şifreli izin altına alınabilir.

DATAPANEL, ayrıca, aynı ağ üzerinde birbirinden bağımsız olarak çalışmakta olan birden fazla veri toplama sistemindeki EMU verileri tek bir merkezden güncelleyebilmektedir.

DATAPANEL yazılımı, NTP protokolünü kullanarak zaman senkronizasyonu da yapabilmektedir.

Diğer Kaynak Sayfalar
DATAPANEL ve LOGGER Entegrasyonu