Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

Örnek Uygulamalar

MAESTROsystems'in bazı bileşenleri hali hazırda bazı önemli uygulamalarda aktif olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalar aşağıda listelenmektedir.

EÜAŞ SANTRAL İZLEME SİSTEMİ

Elektrik Üretim A.Ş. üst yönetiminin karar destek kabiliyetini geliştirmek amacıyla Santral İzleme Sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem yardımıyla karar destek süreçlerine girdi teşkil edecek verilere yönelik veri toplama, arşivleme, veri aktarımı, izleme, raporlama, analiz fonksiyonları gerçekleştirebilmektedir...

Detaylı bilgi...

   

TEİAŞ VERİ KAYIT SİSTEMİ

TEİAŞ'ın yan hizmet anlaşmaları kapsamında taahhüt edilen hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığının izlenmesi ve kontrolü kapsamında talep ettiği santral mahalli kayıt sistemlerinden temin edecekleri csv uzantılı dosyaların oluşturulması, dosyaların bağlı bulunulan bölge yük tevzi merkezine gönderilmesi amacıyla geliştirilmiştir...

Detaylı bilgi...

   

TETAŞ SANTRAL İZLEME SİSTEMİ

TETAŞ'a bağlı olarak çalışan Yap-İşlet-Devret santrallarınıyan canlı olarak izlenmesi ve ünitelerin anlık statülerinin ve ürettikleri güçlerin arşivlenmesi amacıyla geliştirilmiştir...

Sisteme Bağlı Tesisler...

 

   

 

Aşağıdaki projeler geliştirilme aşamasındadır. Geliştirilmesi sırasında MAESTROsystems bileşenleri kullanılacak, gerektiğinde yeni bileşenler oluşturulacaktır.

HİDROLİK SANTRAL PERFORMANS İZLEME SİSTEMİ

Günümüzde santral yöneticileri, geçmişe oranla çok daha karmaşık bir ortamında tesislerini yönetmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada tesisin teknik performansının ölçütlerini belirten parametreler belirlenecek ve sistemin bu parametrelerden oluşan jenerik bir modeli oluşturulacaktır...

Detaylı bilgi...

   

HİDROLİK SANTRAL EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

Bu proje kapsamında, hidrolik santral işletme eğitimlerinde kullanılmak üzere bir eğitim simülatörü geliştirilecektir.Simülasyon programı, santralın devreye alınması, devreden çıkartılması, yük alma, yük atma, beklenmedik olay yönetimi gibi hidrolik santral işletmesinde operatörlerin karşılarına çıkabilecek durumları içerecektir...

Detaylı bilgi...

   

SANTRAL İZLEME SİSTEMİ RAPORLAMA BİLEŞENİ

Bu proje kapsamında, izleme sisteminde birikmekte olan verileri kullanarak detaylı bir raporlama programı geliştirilmesi planlanmaktadır. Raporlama programı üst yönetimin karalarını daha etkin verebilmesi için ihtiyaç duyduğu analizleri gerçekleştirecektir....

Detaylı bilgi...

 

   

YAN HİZMETLER MERKEZİ İZLEME/ANALİZ SİSTEMİ

Merkezde geliştirilecek izleme sistemi, ünitelerle ilgili verileri görsel izleme panelinde canlı olarak görüntülenmesini sağlayacak, yerel olarak arşivlenen verilere kolayca erişebilecek ve belirli aralıklara tesislerin yan hizmetler performansı değerlendirilmesini sağlayacaktır...

Detaylı bilgi...