Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir....

SCADA

SCADA terimi Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. Kaydedilmiş ve işlenmiş verilerin tesis işletmesinde kullanılmak üzere operatörlere sunmak amacıyla kullanılan sistemler olarak tanımlanabilir. SCADA sistemleri yardımıyla bir tesiste sensörlerden gelen bilgiler işletme personeli için anlamlı olacak bir formatta görüntülenebilmektedir. İşletme personeli bu görsel formatı denetim ve kontrol amacıyla kullanabilmektedir.

Süreçlerle ilgili ihtiyaç duyulan bütün veriler, genellikle PLC'ler yardımıyla toplanmaktadır. Tesisin iletişim altyapısı belirli protokolleri kullanarak Uzak Terminal Birimlerinden (RTU: sensör, anahtar, vs.) gelen verilerin PLC'lere iletilmesini sağlamaktadır. PLC'ler tarafından toplanan veriler arşivlenmesi arzu ediliyor ise genellikle bir HISTORIAN yazılımı kullanılmaktadır. İşlenmiş veriler SCADA vasıtasıyla operatörler tarafından görüntülenmektedir. SCADA'nın İnsan-Makine Ara Yüzü (HMI), verileri uygun bir görsellik ile işletme personeline sunmaktadır.

HMI genellikle bir çizim programından oluşmaktadır. Son kullanıcı oluşturacağı tesis, ekipman ve sistem şematik haritası üzerine verileri yerleştirebilmektedir. HMI tasarımı bir trafik lambasının gibi çok basit olabileceği gibi, büyük bir şehrin tren yolu ve istasyonlarını haritasını içerecek şekilde çok karmaşık da olabilmektedir.

Daha çok izleme ve denetim amaçlı olsada, SCADA sistemleri kontrol amacıyla da kullanılmaktadır.

MAESTROsystem'in VIEWMAGIC bileşeni yardımıyla SCADA sistemlerinin yerini alabilecek pratik, kullanımı kolay ve ekonomik görsel arayüzler oluşturulabilir. Ayrıca PORTAL bileşeni kullanılarak verileri internet üzerinden erişim sağlanabilir.