Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir....

PLC

PLC Türkçesi "Programlanabilir Mantıksal Denetleyici" İngilizcesi "Programmable Logic Controller" olan kelimelerin kısaltılmış halidir. PLC'Ler endüstride kullanılan algılayıcılardan aldığı verileri girilen programa göre işleyen ve program sonuçlarını iş elemanlarına aktaran mikro işlemci tabanlı bir cihazdır. PLC'ler çok çeşitli verilerin toplanmasında sağlayabilmekte, ayrıca sıra, hareket, süreç denetimi yapabilmekte, endüstriyel ekipmanların kontrolünde kullanılabilmektedir.

PLC'ler monitörü ve klavyesi bulunmayan bir bilgisayar gibidir. PLC’lerin beş ana parçası bulunmaktadır: Merkezi İşlem Birimi (CPU) PLC'nin beynidir, işlemci ve bellek arasındaki haberleşme sağlamaktadır, programların derlenmesini sağlamaktadır. Hafıza (Memory) programların veya işlemlerin kayıt altında tutulduğu yerdir. Programlama paneli kullanıcının verdiği komutları PLC'ye iletir ve bu komutları PLC uygular. Güç Katı bağlı olduğu şebekeden istendiği gerilimi temin etmektedir. Giriş/Çıkış Bölümleri PLC'nin dış dünya ile iletişim kurduğu arayüzlerdir. Bu arayüzler yardımıyla veriler PLC'ye gelmekte ve sonuçların yine gerçek ortama analog veya sayısal (dijital) olarak PLC tarafından gönderilmektedir.

Bilgisayarların aksine PLC birçok girişi ve çıkışı olacak şekilde düzenlenmektedir. Denetleyeceği sistemin işleyişine uygun programlar hazırlanıp PLC'ye yüklenmektedir. PLC giriş bilgilerini tarayarak, yüklenen programları koşmakta, ve program sonuçları ile uygun çıkış bilgilerini üretmektedir. Bütün bu işlemleri gerçek zamana yakın cevaplar oluşturacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Diğer yandan, endüstride oldukça fazla kullanım alanı olan PLC'lerin hafızaları ve işlem kapasiteleri karmaşık prosesler karşısında yetersiz kalabilmekte, bu yüzden de gelişen teknoloji ile birlikte daha güçlü yapıya sahip endüstriyel PC'lere geçişin söz konusu olduğu görülmektedir. Ayrıca çok sayıda kullanıldığı zaman maliyetii bir dezavantaj olabilmektedir.

MAESTRO system, küçük boyutlu veri toplama sistemlerinde kolay kurulumu ve ekonomik olması gibi nedenlerle tercih edilebilir. Tesisdeki mevcut sistemlere herhangi bir donanım ilave etmeden veya küçük çaplı ilaveler yardımıyla PLC'nin yerine geçecek PLC'siz ekonomik çözümler oluşturulabilir.