Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER'ın topladığı verileri arzu edilen CSV formatına dönüştürülmesi ve e-posta ve FTP ile arzu edilen adreslere iletilmesi amacıyla hazırlanmış özel bir yazılımdır...

 

 

FTP İle TEİAŞ'a Veri Transferi

Kullanıcı FCMASTER'in yeni sürümünde, ftp veya peer-to-peer yöntemleri kullanılarak kullanarak, verilerin istenen adreslere gönderilmesine yönelik ayarları yapabilir.

Dosya aktarım iletişim kuralı, (İngilizce: File Transfer Protocol; FTP), bir veri yığınını ASCII, EBCDIC ve binary- bir uç aygıttan diğerine iletimi için kullanılmaktadır. P2P ise Peer-to-peer’in kısaltmasıdır. Peer eş, denk demektir. İki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolüdür. FCMASTER her iki yöntemle verileri bilgisayarlar arasında transfer edebilmektedir.

FCMASTER’ın yeni sürümü yardımıyla veriler kolaylıkla TEİAŞ merkez bilgisayarındaki FTP sunucularına gönderilebilir. Bunu sağlayabilmek için yeni sürümde mevcut bulunan FTP/P2P sekmesindeki tabloya satır eklemek yeterli olacaktır.Tablodaki sütunlar aşağıda açıklanmaktadır:

Aktif; Girilen ftp adresi bu sütun işaretlenerek aktif veya pasif hale getirilebilir. Eğer ftp adresinin önündeki bu sütun işaretlenmez ise, veriler o ftp adresine gönderilmeyecektir.

Mode; olarak ftp veya p2p seçilmelidir. Varsayılan veri transfer yöntemi ftp’dir.

FTP Adresi; verilerin gönderileceği sunucunun adresi girilmelidir. TEİAŞ için ftp adresi yhmiksftp.teias.gov.tr olarak girilmelidir.

Port; Verileri gönderirken kullanılacak port numarası girilmelidir. FTP protokolü için varsayılan port numarası 21’dir ve TEİAŞ da veri aktarımı için 21 nolu portu kullanmaktadır.

Kullanıcı Adı ve Şifre bölümlerine, sunucuya bağlantı yapabilmek için gerekli kullanıcı adı ve şifre girilmelidir. Her tesis için kullanıcı adı ve şifre TEİAŞ’dan temin edilecektir.

Gecikme Zamanı; saniye cinsinden sunucuya bağlantı zaman aşımı zamanıdır. Varsayılan değer 1 saniye olarak ayarlanmıştır.

Hedef Klasör; sunucuya bağlantı sağlanmasının ardından, hangi klasörün altına verilerin gönderileceği bu sütunda tanımlanmaktadır. “\” seçeneği en üst klasöre verilerin kopyalanacağını ifade etmektedir.

Veri Türü; CSV Ayarları sekmesinde tanımlanan veri türleri bu sütunda görülecektir. Eğer bütun veri türlerinin gönderilmesi isteniyorsa, “hepsi” seçeneği işaretlenmelidir. Örneğin; primer frekans kontrol verileri için “pri”, reaktif güç kontrolü üçün “rea” veri türü tanımlanabilir. Her bir veri türü farklı FTP adreslerine gönderilebilir.

Blok Türü; Uçlar sekmesinde tanımlanan blok türleri bu sütunda görülecektir. Eğer bütun blok türlerinin gönderilmesi isteniyorsa, “hepsi” seçeneği işaretlenmelidir. Örneğin; iki farklı tesis için farklı blok adları oluşturulabilir. Her tesisin verileri farklı FTP adreslerine gönderilebilir.

Her sütün başındaki aktif seçeneği kullanılarak satırda girilen veri transferi seçeneği açıp kapatılabilir. Ayrıca “FTP Aktif” seçeneği kullanılarak veri transferi işlemi aktif hale getirilmelidir.