Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER'ın topladığı verileri arzu edilen CSV formatına dönüştürülmesi ve e-posta ve FTP ile arzu edilen adreslere iletilmesi amacıyla hazırlanmış özel bir yazılımdır...

 

Reaktif Güç Kontrolü

HizmetiReaktif Güç Kontrol Hizmeti, ilgili tesisin bağlı bulunduğu baranın gerilimini regüle etmek amacıyla uygulanmaktadır. Reaktif Güç Kontrolüne katılmaları zorunlu olan üretim tesislerinin ünitelerinin jeneratör veya senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sisteme reaktif güç vermesi veya sistemden reaktif güç çekmesi gerekmektedir.

İletim ve dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılımları zorunludur. Bu katılım otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla ve/veya iletim veya dağıtım sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda gerçekleşebilir.

Sistemine bağlı kurulu gücü 30 MW ve üstünde olan lisanslı tüm üretim tesisleri ve dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla ve/veya iletim veya dağıtım sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılımları zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca, sistem işletmecisi’nin gerekli gördüğü durumlarda iletim sistemine bağlı ve kurulu gücü 30 MW’tan az olan lisanslı üretim tesisleri de reaktif güç kontrolüne katılması gerekmektedir. Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerinin Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar dâhilindeki güç faktörü değerleri için her noktada çalışabilir olmaları gerekmektedir.

Reaktif güç kontrolüne katılan üreticilerin gün öncesinde saat 15:00’a kadar Milli Yük Tevzi Merkezi (Sistem İşletmecisi) 380 kV’luk baralara bağlı üretim tesislerinin bağlı bulunduğu baraların regüle edilmesi gereken bara gerilim set değerinin saatlik olarak Piyasa Yönetim Sistemine girişini yapar. Milli Yük Tevzi Merkezi ve Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri tarafından Piyasa Yönetim Sistemine girişi yapılan bara gerilim set değerleri, ilgili Bölgesel Yük Tevzi Merkezlerinin girilen değerleri onaylaması ile birlikte gün öncesinde saat 16:00’a kadar üreticilere bildirilir. Üreticiler, reaktif güç kontrolüne katılacak tüm baraları için belirlenen değerleri bu bildirim ekranında görüntülerler ve bildirilen bara set değerlerini sağlamakla yükümlüdürler.

TEİAŞ Yan Hizmetler kapsamında reaktif güç kontrolü hizmeti sağlayan ünitelerden aşağıdaki verileri dakikalık bazda toplamalarını ve gerektiğinde TEİAŞ'a e-posta ve ftp ile sağlamalarını talep etmektedir:

• TARIH
• SAAT
• SIRA_NO
• BARA_GER_kV
• BARA_GER_SET_DEG_kV
• BRM_DONEN_ASIRIIKAZ_ZOR_MVAR
• BRM_DONEN_DUSUKIKAZ_ZOR_MVAR
• BRM_GEN_TER_TOPLAM_MVAR
• UNI_1_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW
• UNI_1_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr
• UNI_1_GEN_TER_GER_kV
• UNI_1_GEN_MOD
• UNI_2_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW
• UNI_2_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr
• UNI_2_GEN_TER_GER_kV
• UNI_2_GEN_MOD
• ...
• UNI_n_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW
• UNI_n_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr
• UNI_n_GEN_TER_GER_kV
• UNI_n_GEN_MOD

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için reaktif kontrol için aşağıda litelenen ve daha kısa olan bir veri listesi talep edilmektedir:

• TARIH
• SAAT
• SIRA_NO
• BARA_GER_kV
• BARA_GER_SET_DEG_kV
• TOP_AKT_CIK_GUCU_MW
• TOP_REAKT_CIK_GUCU_MVAr
• AKT_UNITE_SAYISI

FCMASTER yazılımının geliştirilme amacı, TEİAŞ'ın talep ettiği veri düzenleme ve TEİAŞ sunucularına aktarma işlemini gerçekleştirmektir.

Kaynaklar ve Siteler
Konvansiyonel Tip Santraller İçin Reaktif Kontrol Veri Kayıt Esasları
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Reaktif Kontrol Veri Kayıt Esasları