Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER'ın topladığı verileri arzu edilen CSV formatına dönüştürülmesi ve e-posta ve FTP ile arzu edilen adreslere iletilmesi amacıyla hazırlanmış özel bir yazılımdır...

 

Veri Satırları ve Bütünleştirme

Bütünleştirme, rapor formatının kullanıcı tarafından gerektiğinde kolaylıkla değiştirilebilmesi amacıyla geliştiriliş FCMASTER yazılımına has bir özelliktir. Raporu talep eden birimlerin, zaman zaman rapor formatında değişiklik istemesi üzerine yazılıma eklenmiştir. Yazılımın kaynak kodunda hiçbir değişiklik yapmadan, oluşturulan CSV formatını, başlığını, içeriğini, verilerin sırasını, vs. son kullanıcı kolaylıkla değiştirebilmektedir. Hatta verilerin basit matematiksel işlemler kullanarak birleştirilmesi ve farklı veriler türetilmesi de mümkündür.

Örneğin; ünitelerin MW üretimlerinin LOGGER ile ayrı ayrı loglandığı bir durumda, farklı ünitelerin MW değerleri aritmetik olarak toplanarak bütünleştirme sırasında tek bir santral MW üretim değeri elde edilebilir.
LOGGER tarafından toplanıp da FCMASTER’a bağlanan veriler, Bütünleştirme Veri Tablosunda listelenmektedir. Bu listede her veriye otomatikman bir Veri Belirteci Adı atanmaktadır (Veri ID). Bütünleştirme dosyasına eklenmek istenen veriler noktalı virgül ile ayrılarak Veri Satırına bu Veri ID’leri yardımıyla listelenmelidir.

Örneğin yandaki tabloyu esas alarak hazırlanan aşağıdaki VERİ SATIRI;

AAAA; AAAB; AAAG+AAAF

kullanılarak oluşacak bütünleştirme dosyasında 3 veri yan yana listelenecektir (zaman ve veri sırası damgaları ile beraber). Bunlar AAAA verisine karşılık gelen 1.UÇ Frekans verisi, AAAB’ye karşılık gelen 1.Uç AKTIF_MW verisi ve 1.Uç HIZ_EĞİMİ ile 1.Uç PFCO_DURUM verilerinin aritmetik toplamı olacaktır. Son kullanıcı arzu edildiğinde bu sırayı çok hızlı bir şekilde kolaylıkla değiştirebilir. TEAİŞ tarafından talep edilecek format değişikliklerini son kullanıcı kendisi gerçekleştirebilir. Değişiklikler için hiçbir yazılım değişikliğine ve teknik desteğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Son kullanıcı ayrıca her veri için noktadan sonraki ondalık hane sayısını da ayrı ayrı ayarlayabilir.
Veri satırının doğru düzenlenip düzenlenmediğini KONTROL tuşuna basmak suretiyle kolaylıkla test edebilir.

Piyasada bu özel amaca yönelik olarak geliştirilmiş diğer yazılımlar, benzer bir imkanı son kullanıcıya sunmamakta, ya değişiklik gerektikçe fazladan ücret talep edebilmekte, ya da önemli miktarlarda yıllık bakım ve güncelleme abonelik ücreti istemektedir.