Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

Yan Hizmetler Merkezi Görsel İzleme Paneli ve Analiz Sistemi

TEİAŞ, 2009 yılından beri yan hizmetler yükümlülükleri kapsamında primer, sekonder ve reaktif frekans kontrolüne yönelik TEİAŞ tarafından yayınlanan veri kayıt esaslarına göre bazı verileri toplanıp, TEİAŞ’ın istediği formatta Bölgesel Yük Tevzi Merkezlerine ve TEİAŞ’ın Ankara’da bulunan FTP sunucusuna gönderilmesini şart koşmaktadır. TEİAŞ bu verilere bakarak, tesislerin yan hizmetler yükümlülüklerini uygun bir üretim gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirlemekte ve buna göre yan hizmet bedelini yükümlülük sahibi taraflara ödemekte veya gerektiğinde de ceza kesmektedir.

Ne üretici tarafında, ne de TEİAŞ tarafında, santrallerden gelen verileri canlı bir şekilde yan hizmetlere katılım açısından analiz bir sistem mevcut değildir. Bu proje önerisi; Üretim tesislerinde yan hizmetler yükümlülüğü olan santrallerden ilgili verileri gerçek zamanlı olarak merkez akıtacak, bu verileri canlı bir şekilde analiz edecek, yan hizmet yükümlülüklerine uyulup uyulmadığını belirleyecek bir karar-destek sistem geliştirilmesini içermektedir.

 

Geliştirilecek sistem, santrallerde donanım, veri tabanı ve yazılım bileşenlerinden oluşacaktır. Veri toplanmak amacıyla “recorder” adı verilen küçük proses bilgisayarları kullanılacaktır. Her tesiste bu bilgisayarlardan toplanacak veriler kullanılacak bir mini-historian yazılımı yardımıyla veri tabanında arşivlenecektir. Merkezde geliştirilecek izleme sistemi, ünitelerle ilgili verileri görsel izleme panelinde canlı olarak görüntülenmesini sağlayacak, yerel olarak arşivlenen verilere kolayca erişebilecek ve belirli aralıklara tesislerin yan hizmetler performansı değerlendirilmesini sağlayacaktır. Sistem ayrıca her tesisle ilgili günlük, haftalık, aylık ve yıllık performans raporları hazırlayabilecekti.