Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

EÜAŞ Santral İzleme Sistemi

2007 yılı yaz ayından itibaren üst yönetimin karar destek kabiliyetini geliştirmek amacıyla bir Santral izleme Sistemi oluşturulmuştur. Geliştirme çalışmalarına sistemin olabilirliğini test etmek amacıyla ilk önce birkaç santralin izlenmesi ile başlanmış, daha sonra izlenen santrallerin ve verilerin sayısı kademe kademe arttırılarak geliştirilmiştir.

Santrallerden ünitelere ait anlık veriler değerler merkede bulunan ana bilgisayarda çalışan LOGGER yardımıyla okunmakta ve SQL Server veri tabanına loglamaktadır. Verilerin uzak tesislerden okunması sırasında MODBUS/TCP ve HTTP protokolleri kullanılmaktadır. Veri tabanının arka yüzünde canlı verileri arşivleyen ve anlık bilgileri XML’e dönüştürerek EÜAŞ Web Sunucusuna yazan yazılım bileşenleri de geliştirilmiştir. XML verilere uzak erişimi mümkün kıldığı için sistemin en göze batan özelliklerinden bir tanesidir.

Veri tabanının ön yüzünde biri Windows tabanlı, diğeri WEB tabanlı olmak üzere 2 farklı veri görüntüleme yazılımı geliştirilmiştir. Windows tabanlı program yoğun görsel ve işitsel uyarılar ile donatılmıştır. Merkezdeki sürümü verilere doğrudan SQL Server veri tabanı yardımıyla ulaşmakta ve "arşivlenen verilerden" grafikler oluşturma özelliklerine sahip bulunmaktadır. Uzak kullanıcılar XML altyapısını kullanarak canlı verilere ulaşabilmektedir.

WEB tabanlı olan yazılım, internet bağlantısı olan her yerden verilere ulaşımı sağlamaktadır. WEB tabanlı yazılımda ayrıca WAP tabanlı telefonlar için geliştirilmiş özel bir bölüm de bulunmaktadır. Bilgilere kolay ulaşımı sağlamak amacıyla WEB tabanlı görsel ve detaylı santral izleme bölümleri ilave edilmiştir.

Bu sistem sayesinde aşağıda listelenen verilere merkezdeki yetkilendirilmiş bütün kullancılar (üst yöneticiler, işletme mühendisleri, vs.), verilerin bir kısmına da bütün taşra teşkilatı ve kumanda odaları canlı olarak ulaşabilmektedir:

• Bütün EÜAŞ santrallarına ait her bir ünitenin anlık üretim (MW) değerleri,
• Her bir ünitenin anlık statüsü (devrede, devre-dışı, revizyon/rehabilitasyonda, vs.),
• EÜAŞ Toplam, Termik ve Hidrolik değerleri,
• Şebeke Frekansı,
• Hidrolik Santrallerin Göl kotları,
• Her bir ünitenin, santralin ve EÜAŞ’in geçmişe yönelik üretimleri değerleri,
• Santral devre dışı kalma sayıları ve iletişim problemleri.

Bu sistem, üst yönetime sorunlara karşı hızlı karar ve müdahale imkânı sağlamaktadır. Geçmişe yönelik verilerin analiz edilmesi ile yapısal problemlerin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Sistem ayrıca bölgesel merkezlere bağlı olarak işletilen santrallerin üretim durumlarının bölgesel merkezlerden izlenmesi amacıyla da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca bütün taşra teşkilatımıza “EÜAŞ Üretim Portfoyünü“ bir bütün olarak görme imkânı sağlamaktadır.

Diğer Kaynak Sayfalar
Sisteme Bağlı Tesisler
ESİS Web Girişi