Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

TEİAŞ Veri Kayıt Sistemi

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 9. Madde ile Geçici 3. maddesi ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği 138., 139. ve 141. maddeleri uyarınca, PRİMER, SEKONDER frekans kontrol ve REAKTİF güç kontrol verilerinin toplanarak, TEİAŞ tarafından hazırlanan ödeme bildirimlerine esas verilerin oluşturulması ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, elektrik üreticileri tarafından frekans ve reaktif güç kontrolüne katılım durumlarına ilişkin kayıtların TEİAŞ tarafından belirlenen elektronik formatlarda ve sıklıkta Bölge Yük Tevzi Merkezilerine TEİAŞ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gönderilmesini istemektedir.

TEİAŞ Veri toplama sistemi yardımıyla; Primer, Sekonder ve Reaktif Frekans Kontrolüne yönelik
veri toplama, TEİAŞ frekans verileri ile entegrasyon, veri analiz, raporlama, arşivleme, yük tevzi merkezlerine gönderilmesi (ham veriler, günlük rapor) fonksiyonlarını gerçekleştirebilmektedir

Sistemin Donanım, veritabanı ve yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır. İzlenecek uçlarda kullanılacak donanım ihtiyacı minimal düzeydedir. Sistem veri toplanmak amacıyla LOGGER programı ve “recorder” adı verilen küçük proses bilgisayarları kullanmaktadır. LOGGER ayrıca OPC yardımıyla SCADA’lardan veri okuyabilmektedir. Proses bilgisayarıyla MODBUS/TCP protokolü yardımıyla haberleşmektedir. Dolayısıyla, veri kaynağı olarak MODBUS TCP’yi destekleyen bütün sistemler kullanılabilmektedir. Veri kayıt sistemi, son hali 3-4 yıllı tecrübenin ürünüdür. Yaşanabilecek birçok gerçek hayat durumu, yazılıma entegre edilmiştir. Sistemden bağımsız bir şekilde toplanan verileri saklayabilmektedir.

Toplanan verileri veri tabanına yazılmaktadır. Veri tabanı olarak açık kod veri tabanı olan FIREBIRD veri toplama yazılımı ile aynı bilgisayara kurulmaktadır.

LOGGER’ın arşivlediği verileri düzenlemek amacıyla FCMASTER yazılımı kullanılmaktadır. FCMASTER; TEİAŞ sayfasında yayınlanan günlük frekans verilerini indirme, tesis verileri ile TEİAŞ verilerini entegre etme, günlük primer frekans kontrolü ham datalarını, grafiklerini ve raporlarını oluşturmak işlevlerini yerine getirmektedir. FCMASTER ayrıca, TEİAŞ’ın istediği formatta CSV formatta dataları oluşturmak (primer, sekonder, reaktif, günlük rapor ve CSV formatındaki dataları ZIP dosyası olarak paketlemek, paketleri e-posta ile adres listesine göndermek, FTP ile TEİAŞ merkez bilgisayarına aktarmak ve bütün dosyaları arşivlemek işlevlerini gerçekeltirmektedir.

SYNC yazılımı yardımıyla zaman senkronizasyonu gerçekleştirilereler, verilerin TEAİŞ veriler ile SENKRON olması sağlanmaktadır. SYNC yazılıumı mevcut bütün zaman senkronizasyon protokollerini desteklemektedir.

Tesiste veri karşılığı olmayan ve emülasyon modu olarak ayarlanmış verilerin uzak bil bilgisayarda değiştirilmesi amacıyla DATAPANEL yazılımı kullanılmaktadır. Böylece sinyal karşılığı olmayan ve çok sık değişmeyen bazı verilerin manuel olarak ayarlanması sağlanabilmektedir.

Diğer Kaynak Sayfalar
Sistemi Kullanan Tesisler