Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

Santral İzleme Sitemi İçin Raporlama Bileşeni


2007 yılından itibaren geliştirilmekte Santral İzleme Sistemi aşağıdaki verilere tamamına merkezdeki bütün üst yöneticiler, bir kısmına da bütün taşra teşkilatımız ve kumanda odaları canlı olarak ulaşabilmektedir.

• Bütün EÜAŞ santrallarına ait her bir ünitenin anlık üretim (MW) değerleri,
• Her bir ünitenin anlık statüsü (devrede, devre-dışı, revizyon/rehabilitasyonda, vs.),
• EÜAŞ Toplam, Termik ve Hidrolik değerleri,
• 380 kV’luk Baradan Alınan Şebeke Frekansı,
• Hidrolik Santralların Göl kotları,
• Her bir ünitenin, santralın ve EÜAŞ’in geçmişe yönelik üretimleri değerleri,
• Santral devre dışı kalma sayıları ve iletişim problemleri.

Santral izleme sistemi üst yönetime sorunlara karşı hızlı karar ve müdahale imkânı sağlamaktadır. Sistem ayrıca hidrolik santralların üretim durumlarının bölgesel yük tevzi merkezlerinden izlenmesi amacıyla da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Diğer yandan bu sistem her gün çok büyük hacimlerdeki ünite verilerini arşivlemektedir. Geçmişe yönelik bu verilere yönelik bir analiz ve raporlama sistemi mevcut bulunmamaktadır. Bu verilerin analiz edilmesi, birçok yapısal problemin belirlenmesine katkı sağlayabilecektir.

Bu proje kapsamında, izleme sisteminde birikmekte olan verileri kullanarak detaylı bir raporlama programı geliştirilmesi planlanmaktadır. Raporlama programı büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma amacıyla bilgiyi düzenleyecek, üst yönetimin karalarını daha etkin verebilmesi için ihtiyaç duyduğu analizleri gerçekleştirecektir. Büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıları oluşturacaktır. Proje aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecektir:

• Veri temizleme (gürültülü ve tutarsız verileri çıkarmak)
• Veri bütünleştirme (birçok veri kaynağını birleştirebilmek)
• Veri seçme (yapılacak olan analizlerle ilgili olan verileri belirlemek )
• Veri dönüşümü (verinin veri madenciliği tekniğinden kullanılabilecek hale dönüşümünü gerçekleştirmek)
• Veri madenciliği (veri örüntülerini yakalayabilmek için akıllı metotları uygulamak)
• Örüntü değerlendirme/analiz (bazı ölçümlere göre elde edilmiş bilgiyi temsil eden ilginç örüntüleri tanımlamak)
• Bilgi sunumu (analizleri yapılmış olan bilgilerin kullanıcıya sunumunu gerçekleştirmek).