Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

Hidrolik Santral Performans İzleme ve Karar Destek Sistemi

Ülkemizde her yıl onlarca hidrolik santral inşa edilmektedir. Dünya çapında düşünüldüğünde, hidrolik enerji, en iyi elektrik üretme yöntemlerinden biri haline gelmiştir ve gelişmiş ülkelerde her yıl  yüzlerce hidrolik santral tamamlanmaktadır. Dolayısıyla, bu tesisleri işletmek için, mühendislerin, teknisyenlerin ve işletme operatörlerinin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu proje kapsamında, hidrolik santral işletme eğitimlerinde kullanılmak üzere bir eğitim simülatörü geliştirilecektir. Geliştirilen simülatör:

ayaklarından oluşacaktır. Simülatöre görsel ve işitsel açıdan gerçekçi bir kontrol paneli hazırlanacak, eğitime katılacak operatörlerin gerçekçi hidrolik santral kontrol odası ortamına benzer bir ortamda eğitim almaları sağlanacaktır.

Simülasyon programı, santralın devreye alınması, devreden çıkartılması, yük alma, yük atma, beklenmedik olay yönetimi gibi hidrolik santral işletmesinde operatörlerin karşılarına çıkabilecek durumları içerecektir.  Simülatör ayrıca tesisleri etkin ve güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik çalışanların bilinçlendirilmesini ve eğitilmesini sağlayacaktır.