Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

ÖRNEK UYGULAMALAR...

MAESTRO systems bileşenleri bugün birçok önemli ugyulamada kullanılmaktadır...

 

Hidrolik Santral Performans İzleme ve Karar Destek Sistemi

Günümüzde santral yöneticileri, geçmişe oranla çok daha karmaşık bir ortamında tesislerini yönetmeye çalışmaktadır. Üst yönetim kararları oluşturulurken, çok sayı farklı faktörün dikkate alınması gerekmektedir ve alınan kararların etkin olması büyük önem taşımaktadır.

Hidrolik santral yönetimini karmaşık hale getiren hususlar arasında çoklu ünite, su gelirleri, tesisin çevre ile etkileşimi, şebekeye verilen elektrik, kurallık, fazla yağış gibi mevsimsel olaylar, yük tevzi merkezinin talepleri, tesisin bakım ihtiyacı, arızalar, tesisin yaşlanması gibi konular bulunmaktadır.

Böyle karmaşık bir ortamda tesislerin etkin bir şekilde işletilebilmesi için etkin karar-destek sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Karar destek sistemleri, maksimum üretim, santral verimi, duruş zamanları, arıza, bakım süreleri, çevre ile etkileşin, suyun etkin ve verimli kullanımı gibi konularda hidrolik santral tesislerini izleyip, santral performansı ile ilgili uzman değerlendirmeler sağlayabilir, üst yöneticilere tesisin performansı hakkında değerli bilgiler sunabilir. Böylece işletme optimizasyonunun sağlanmasına yönelik şirket ana merkez binasındaki yöneticilerin tesis ile ilgili üst görüş ve bakış açısı kazanması sağlayabilecektir.

Bu çalışmada ilk olarak, tesisin teknik performansının ölçütlerini belirten parametreler belirlenecek ve sistemin bu parametrelerden oluşan jenerik bir modeli oluşturulacaktır. Bu parametrelerin çevrimiçi bir şekilde toplanmasını sağlayacak sistemler (yazılım ve donanım) ile ilgili bir çalışma gerçekleştirilecektir. Bir hidrolik santral, prototip oluşturmak amacıyla seçilecektir. Tasarımlanan veri toplama sistemi prototip olarak belirlenen tesise kurulacak, bu amaçta tasarımda ön görülen donanım bileşenleri satın alınacaktır. Veri toplama, arşivleme ve transferi için gerekli yazılımlar bu proje kapsamında geliştirilecektir. Online olarak toplanan verileri tesisin merkez binasına canlı olarak aktaracak olan veri toplama sistemi prototip tesiste kurularak, devreye alınacaktır. Bu veriler canlı olarak bu proje kapmasında geliştirilen bir uzman yazılım tarafından işlenecek, tesisin performans ölçüsü canlı olarak hesaplanarak görsel bir panelde üst yöneticinin dikkatine sunulacaktır.

Üst yöneticilerin bu sistemin üreteceği performans parametreler, ve görsel izleme paneli yardımıyla, tesis optimizasyonu, etkin verimli işletme, bakım ve duruş zamanları gibi konularda işletme müdürlükleri, iletim şirketi, piyasa kontrol mekanizmaları ile etkileşimlerinde kullanabileceği değerli yönetsel yargılar kazanabilecektir.