Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir....

MAESTROsystems Detay Bilgi

Karar destek süreçlerine girdi teşkil edecek verilere yönelik veri toplama, arşivleme, veri aktarımı (çevrimiçi ve offline), izleme, raporlama ve analiz fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Sistem merkezde bir ana veri tabanı ve veri tabanının ön ve arka yüzleri olacak şekilde üç kısımdan oluşmaktadır. Merkezde ana bilgisayar ve ana veri tabanı bulunmaktadır. Bu veri tabanının arka yüzü; izlenecek uçlardan veri toplama işlemi gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmiştir.

İzlenecek her uç noktası: donanım, veri tabanı ve yazılım bileşenlerinden oluşan bir hücre şeklinde tasarlanmıştır. İzlenecek uç sayısı kadar (merkez hariç) donanım, yazılım ve veri tabanı bileşeni kullanmaktadır. Cihazlar, yazılım ve veri tabanının bütünleştirilme şekli tamamen özgün bir tasarımdır.

Sistem geliştirilirken basit internet altyapısını kullanacağı varsayılmıştır; “herhangi bir özel internet altyapısına ihtiyaç duymaz”. Uydu bağlantısı gibi düşük internet bant genişliklerinde bile iyi performans gösterdiği test edilmiştir.

Sistem modüler bir yapıya sahip olduğundan; önce birkaç uç ile başlanıp, uçların sayısı zamanla arttırılabilir. Böyleye "fizibilitesi belirsiz" pahalı bir sisteme büyük paralar yatırmaktansa, sistemin işlevselliği birkaç uç hücresi yardımıyla test edilebilir. Daha sonra kademe kademe sistem yaygınlaştırılabilir.

İzlenecek uçlarda kullanılacak donanım ihtiyacı minimal düzeydedir. Sistem, piyasada bulunabilecek en orijinal ve ekonomik çözümü sunmaktadır. Yazılım hazır paket değildir, ihtiyaca göre kolayca değiştirilebilir.

Sistem hemen hemen birçok tesiste bulanabilecek veya kolayca satın alınabilecek “kağıtsız yazıcılardan” veri toplayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Veriler toplanırken MODBUS/TCP protokolü kullanılmaktadır. Diğer yandan MODBUS TCP’yi destekleyen bütün sistemlerden veri okunabilmektedir. Sistem ayrıca OPC sunucuları yardımıyla mevcut SCADA'lara erişebilir, WEB ve XML kaynaklarından da veri çekebilir.

Toplanan veriler belirlenen aralıklarla hem yerel hem de merkezdeki veri tabanında arşivlemektedir. Anlık bilgileri ayrıca bir program XML’e dönüştürerek web sunucusuna yazılabilmektedir. XML verilere uzak erişimi mümkün kıldığı için sistemin en göze batan özelliklerinden bir tanesidir.

MAESTRO systems, zaman bilgisinin önemli olduğu uygulamalar için çok uygundur. Mevcut bütün zaman senkronizasyon protokollerini ( GPS Uydu, NTP Network Time Protokol, GPS-NTP Kombo, RFC868, RFC867, WEB) desteklemektedir.

FTP ve P2P (Peer-To-Peer) dosya aktarım protokollerini destekleyerek dosya aktarımı yapabilmektedir.
Akıllı sunucu özelliği ile, istenen zaman aralığındaki verileri arşivden çekip, diğer hücrelere gönderebilmektedir. Sunucu sayesinde hücreler kendi aralarında otomatik veri transferi gerçekleştirebilmektedir. Veri aktarımı sorasında veri güvenliği için 3 seviyeli şifreleme kullanılmaktadır.

Sistem veri tabanı olarak FIREBIRD gibi açık kaynak kodlu ücretsiz veri tabanlarını kullanabilir. Sistem aynı anda 3 farlı veri tabanına veri loglayabilmektedir. Sistem ayrıca ORACLE, SQL Server, MySQL veri tabanları ile entegre bir şekilde çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Açık kod veri tabanı olan firebird her uçla beraber gelmekte ve veri toplama yazılımı ile aynı bilgisayara kurulmaktadır. Uç (hücre) sayısı kadar veri tabanı kullanılmaktadır.

Veri tabanının ön yüzünde ise tercihe göre Windows, WEB ve WAP tabanlı farklı izleme ve raporlama panelleri geliştirilebilmektedir. Windows tabanlı izleme panelleri yoğun görsel ve işitsel uyarılar ile donatılabilmekte, yoğun grafik ve raporlama özellikleri eklenebilmektedir. Büyük panel LCD, LED veya projeksiyon cihazlarında canlı görüntüleme sağlanabilmektedir.

WEB tabanlı izleme paneli sayesinde, internet bağlantısı olan her yerden verilere ulaşım sağlanabilmektedir. Uzak kullanıcılarda XML altyapısını kullanarak sınırlı yetki ile canlı verilere ulaşabilmektedir.


WAP tabanlı telefonlar için geliştirilmiş özel bir bölümler eklenebilmektedir. Bilgilere kolay ulaşımı sağlamak amacıyla WEB tabanlı görsel ve detaylı raporlama bölümleri de eklenebilmektedir. WEB tabanlı uygulamaları, kurumsal WEB sayfaları ile entegre etmek de mümkündür.

Sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, sistemin ön ve arka yüzlerinin birbirlerinde tamamen bağımsız olmasıdır. Gerek görüldüğünde ön yüzü, arkada yüzü hiç etkilemeden kolaylıkla değiştirilebilir, yeni ön yüz bileşenleri eklenebilir.

Sistemin genel tasarımı tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiştir. Böylece yurt dışındaki kaynaklardan büyük miktarlarda satın almayı engellemektedir. Yabancı kaynaklardan alınan paketlerin özelliklerinden sadece küçük kısmının kullanıldığı, kullanılmayan özellikleri için büyük miktarlarda paralar ödendiği bilinmektedir.

Diğer Kaynak Sayfalar
Neden MAESTROsystems?