Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER verileri belirli aralıklarla değer ve zaman damgası olarak veri-tabanına loglayan zaman-tabanlı bir sistemdir....

OPC

"OLE for Process Control" İngilizce kelimelerin kısaltılmışı olan OPC, Türkçe ‘de "Süreç Otomasyonunda Nesnelerin İlişkilendirilmesi ve Bağdaştırılması" anlamına gelmektedir.

OPC; 1996 yılında, farklı marka endüstriyel kontrol cihazlarının gerçek zamanlı veri haberleşmesi ihtiyacı üzerine bazı endüstriyel cihaz üreticilerinin öncülüğünde, endüstride veri haberleşmesine yönelik bir standart olarak yayınlanmıştır.

Standardın ilk sürümü yayınlandıktan sonra, tek elden kontrolü ve denetlenmesi amacıyla OPC Derneği (OPC Foundation) kurulmuştur. O zamandan bu yana OPC ile ilgili standartlar gelişerek çoğalmıştır. OPC standartları günümüzde farklı marka endüstriyel kontrol cihazlarının (PLC, DCS) haberleşmesinden, veri tabanlarına bilgi aktarımına, raporlama yazılımlarından SCADA yazılımlarına kadar birçok uygulamada kullanılmaktadır.

OPC, tesislerdeki verilere ortak erişim sağlamaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Yazılım geliştiricilere ve ekipman imalatçılarına açık bir iletişim ortamı sağlamaktadır. OPC Standartlarına göre, ekipman üreticilerinin, tasarladıkları cihazlara entegre olarak çalışacak bir OPC Sunucusu diye adlandırılan bir sürücü geliştirmelerini gerektirmektedir. OPC sunucuları ölçüm cihazı ve merkezi bina kontrol sistemi veya PLC arasında bir ara yüz olarak hizmet vermektedir. Böylece son kullanıcılar bu sunucu yardımıyla verilere kolaylıkla erişebilmektedir. Ayrıca yazılım geliştirenler de yine OPC erişim kütüphanelerini kullanarak bu verilere yazılımda kolaylıkla erişebilmektedir.


OPC ölçüm verilerini diğer verilerle birleştirmeye ve bunları süreç kontrol teknikleri için bir veritabanı formatında arşivlemek için kullanılabilir. Süreç kontrol teknikleri için OPC sürücüleri birçok üretici tarafından kullanılmaktadır.

LOGGER; OPC'yi kullanarak her marka PLC ve DCS ile haberleşebilmektedir. OPC sunucusunun bulunmadığı durumlarda, KEPWARE gibi yazılımlar kullanılarak mevcut PLC ve DCS ile OPC sunucusu köprüsü oluşturmak da mümkündür.

OPC Derneği, Kasım 2011'de OPC'nin resmi ismini "Açık Platform İletilimi (Open Platform Communications)" olarak değiştirdiğini açıklamıştır. Bu değişiklik, OPC'nin ilk geliştirilme hedeflerinin çok üzerine çıktığını, çok yaygınlaştıdğını, ve bundan sonraki geliştirilme sürecinde izlenecek mentaliteyi de açıklamaktadır.