Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER verileri belirli aralıklarla değer ve zaman damgası olarak veri-tabanına loglayan zaman-tabanlı bir sistemdir....

 

LOGGER, kapsamlı bir veri loglama ve arşivleme programıdır. Göze batan özellikleri aşağıda listelenmiştir:

• 500’e yakın uçtan her biri 64’e kadar veri okuyabilir,
• MODBUS, OPC, WEB, XML kaynaklarından veri alabilir,
• 64’e kadar farklı MODBUS cihazından veri okuyabilir,
• 64’e kadar farklı OPC cihazından veri okuyabilir,
• Aynı anda 3 adet veri tabanına canlı izleme amaçlı loglama veya trend amaçlı arşivleme gerçekleştirebilir,
• Açık kaynak koduna sahip ücretsiz bir veri tabanı olan FIREBIRD ve MYSQL veritabanını kullanabilir,
• Okunan verilerin CSV çıktılarını oluşturabilir,
• Okunan veriler, matematik operatörleri yardımıyla birleştirilip yeni veriler türetilebilir.

LOGGER programı, Uçlar, Modbus Cihazlar, OPC Cihazlar, Veriler, VeriTabanı, Ayarlar, İzleme ve Hakkında sekmelerinden oluşmuştur.

Uçlar Sekmesine veri okunacak uçlar ilgili bilgiler girilmelidir. Kullanıcı UÇ EKLE düğmesine tıklayarak yeni uç bilgilerini kolaylıkla ekleyebilir.

Modbus Cihazlar Sekmesinde, veri loglama için kullanılan MODBUS cihazların eklenmektedir.
Her cihaz için IP adresi, iletişim port numarası (MODBUS için 502 veya 503) ve cihazın türü bu sekmeye girilmektedir. Cihazdan okunan byte’ların nasıl manipüle edileceğini her cihaz için kolaylıkla bu sekmede belirtilebilir.

Uçlar sekmesinde "Öncelik" ve "Yedeklilik" seçenekleri tıklanmadığı sürece, bu listeye girilen bütün MODBUS cihazlardan veri okunacaktır.

Uçlar sekmesinde "Öncelik" seçeneği seçildiğinde; MODBUS cihazlar birbirinin yedeği olarak kullanılır ve veri sekmesinde girilen verilerden sadece ilki okunur. Öncelik daima ilk sırada girilmiş cihaza verilir. Bu cihazdan veri okunamadığından, ikinci sıradaki cihaza geçilir. İkinci cihazla ilgili adreslemeye göre bilgi okunur, fakat sonuçlar daima ilk sıradaki verinin okunan değer hanesine girilir. LOGGER; ilk cihazın aktif hale gelip gelmediği belirli aralıklarla kontrol edilir. Aktif hale gelir gelmez, ilk sıraya öncelik verecek şekilde cihaz değiştirilir.

Uçlar sekmesinde "Yedeklilik" seçeneği seçildiğinde; cihazlar IP’leri birbirinin yedeği olarak kullanılır. Bir cihazla iletişim kesildiğinde bir sonraki sıradaki cihazla iletişim kurulur. Yedeklilik seçeneğinde cihazların liste sırasına göre bir önceliği bulunmamaktadır.

Uçlar sekmesinde "Öncelik" ve "Yedeklilik" beraber seçildiğinde; süper hızlı veri okuma modu aktif hale gelir. Bu moda canlı veri ve arşiv loglaması yapılmaz. Bütün CPU zamanı tekbir cihazdan hızlı veri okumasına adanır. Okunan veriler belirli aralıklarla CSV dosyasına eklenir. Bu mod kullanılarak saniyede 10 ve daha fazla veri loglaması yapılabilir.

OPC Cihazlar Sekmesi veri loglama için kullanılan OPC sunucular bu sekmedeki listeye girilmektedir.
Her cihaz için: OPC sunucusunun program tanım ID’si (örneğin: StacServer.StacOpcServer, KEPware.KEPServerEx.V4), sunucunun IP adresini ve ağda tanımlı sunucu network ismini belirtilmektedir.

Veriler Sekmesi her bir uç için toplanacak verilerle ilgili bilgileri içermektedir. Veri toplama olarak aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

• mod-h: MODBUS 32 bit register, float, holding register’dan okuma
• mod-i: MODBUS 32 bit register, float, input register’dan okuma
• mod-hs: MODBUS 16 bit register, holding register’dan okuma
• mod-hs: MODBUS 16 bit register, input register’dan okuma
• opc: OPC sunucusundan okuma
• web: HTTP tablosundan okuma
• xml: XML tablosundan okuma
• emu: Değer EMÜLASYONU
• kopya: okunan bir veriyi kopyalama

Veriler VERİ EKLE, VERİ KOPYALA ve VERİ SİL düğmeleri yardımıyla kolaylıkla eklemebilir. Gerektiğinde yerleri ve sıraları değiştirilebilir.

Cihazlardan okunan veriler birbirleri ile birleştirilip yeni veriler oluşturulabilir. Bunlar için aşağıdaki belirteçleri kullanmak mümkündür:

• <boş>; Register okuma; örnek R0#16 (modbus) [Belirteç = Boşluk]
• + ; Basit Toplama; örnek: R0#16+R0#17 (modbus)
• - ; Basit Çıkarma; örnek: R1#5-R1#12 (modbus)
• * ; Basit Çarpma; örnek: R1#7*R1#16 (modbus)
• / ; Basit Bölme; örnek: TUN51.300012/10 (opc)
• : ; Basit String Birleştirme; örnek TUN51.300007:TUN51.300008 (opc)
• ! ; Mantıksal Değer 0 veya 1; örnek !TUN41.100028 (opc)
• ; Modbus 16 bit unsigned integer; örnek: R0#17 (modbus) [Belirteç = Boşluk]

LOGGER; MOSBUS cihazlardan aşağıda listelenen farklı modlarda veri okuyabilmektedir.

• mod-h = Çift HOLDING Register Okuma
• mod-i = Çift INPUT Register Okuma
• mod-hs = Tek HOLDING Register Okuma
• mod-is = Tek INPUT Register Okuma

LOGGER Modbus cihazlardan veri okurken aşağıdaki ilave fonksiyonları da kullanabilmektedir. Bu fonksiyonlar piyasada bulunan farklı cihazların okunan byte değerlerinin farklı manipüle ederek verileri oluşturması nedeniyle eklenmiştir. LOGGER okunan tek register değerlerini aşağıdaki ek fonksiyonlar yardımıyla birleştirebilir.

• tcsb = TEK/ÇİFT Sayı (µ) - tscb(x)
• bstb = Basit Metin Bağlama (¥) - bstb(x;y)
• bo3i = Üç İhtimalli Bool Birleştirme (¥) - bo3i(x;y)
• bo2i = İki İhtimalli On/Off Bool (!) - bo2i(x)
• bo2t = İki İhtimalli Ters On/Off Bool (!!) - bo2t(x)
• si16 = 16 Bit Signed Integer (¦) - si16(x)
• ui32 = 32 Bit Unsigned Integer (±) - ui32(x;y)
• si32 = 32 Bit Signed Integer (§) - si32(x;y)
• ie32 = IEEE 754 32 Bit Float - ie32(x;y)

LOGGER ayrıca emülasyon ve test verileri üretebilmedir. Böylece LOGGER’a veri simülasyonu yapabilme özelliği kazandırılmıştır. Sinyal üreteci kullanılacak veribin Mod’u emu olarak seçilmesi durumunda ve sinyal üreteci fonksiyonu Değer Belirtecinde aşağıdaki gibi girilebilmektedir:

A:B:C:D:Bool
A: Sinyaltürü; random,sine,square,triangle,
sawtooth,pulse,whitenoise,gaussnoise,
digitalnoise,userdefined1,userdefined2,
userdefined3,userdefined4,userdefined5,
userdefined veya userdefined7
B: Offset
C: Frekans (0->2)
D: Genlik (0->2)
E: Ters Fonksiyon (true/false)

LOGGER; okunan değerleri normal matematiksel fonksiyonları kullanarak değiştirebilmekte ve yeni veri değerleri üretebilmektedir. LOGGER’ın kullanabildiği matematik fonsiyonları aşağıda litelenmektedir:

• abs = mutlak değer
• acos = ark cosinüs
• asin = ark sinüs
• atan = ark tanjant
• cos = cosinüs
• sin= sinüs
• cosh = hiperbolik kosinüs
• exp = eksponansiyel
• log= doğal logaritma
• sign = eksi/artı bileşeni
• sinh = sinüs hiperbolik
• sqrt = karekök
• tan = tanjant
• tanh=tanjant hiperbolik

Veri Tabanı Sekmesinde, canlı veri izleme ve trend arşivleme amacıyla kullanılacak veri tabanlarına yönelik tanımlamalar gerçekleştirilmektedir. Bu sekmede birbirinden bağımsız 3 adet veri tabanı tanımlaması yapılabilmektedir.

Ayarlar Sekmesi yardımıyla yazılımla ilgili birçok ayar gerçekleştirilebilir.

İzleme Sekmesi yardımıyla, okunan WEB veya XML kaynağındaki tablo verilerinin, tek boyutlu bir diziye dönüştürülmesi sonucunda, loglanması istenen verinin dizinin kaçıncı elemanında bulunduğunu belirlenebilir. Bunun için WEB veya XML loglamanın gerçekleştirildiği durumda "İzleme Açık" seçeneği işaretlenmelidir.

LOGGER'ı kurmak ve veri okuma amacıyla ayarlamak çok kolaydır. Yazılımla ilgili kısa bir eğitim almış ve kullanım kılavuzunu düzgünce okumu bir kullanıcı herhangi profesyonel yardım alamdan kendisi kolaylıkla ayarları yapabilir, istedğinde ayar değişiklikleri gerçekleştirebilir.

Diğer Kaynak Sayfalar
LOGGER Özellikleri
Uyumlu Recorderlar: HONEYWELL
Uyumlu Recorderlar: ELIMKO