Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

LOGGER verileri belirli aralıklarla değer ve zaman damgası olarak veri-tabanına loglayan zaman-tabanlı bir sistemdir....

Bit Manipülasyonları

LOGGER’ın çok tanınmayan özelliklerinden bir tanesi de MODBUS protokolü ile okunan verilerin “bit” değerlerine kadar inebilmesidir. Bazı RECORDER cihazları dijital kanallardan okunan AÇIK/KAPALI değerlerini 0/1 olarak kodlayarak bit değerlerini ikili sayı sisteminde yan yana getirerek ondalık sistemde tek bir sayı oluşturmaktadır. Bu sayının içinde 16 AÇIK/KAPALI değeri gömülmüş olarak bulunmaktadır. LOGGER kullanılarak dijital kanallardaki AÇIK/KAPALI değerleri teker teker belirlenebilir.

Bunu gerçekleştirebilmek için LOGGER’da MOSBUS değer belirtecinin yanına küme parantezi açılarak “b” harfinin yanına soldan sağa olacak şekilde bit sırası yazılmalıdır. Örneğin: aşağıdaki x’in MODBUS değer belirtecini ifade ettiği varsayılırsa:

x{b1,b2,b3,...b16}

soldan sağa olmak üzere

b1=birinci biti, b2=ikinci biti, ....., b16=on altıncı biti ifade edecektir.

Son kullanıcı ayrıca bitler üzerinde toplama, çıkartma, çarpma ve bölme olmak üzere basit matematiksel işlemler gerçekleştirerek bitlerin birleşiminde oluşan yeni değerler elde edebilir. Aşağıda iki örnek verilmiştir:

ÖRNEK 1: R0#6337{b1+b2}
R0#6337 den okunan değerin ilk iki biti toplamı

ÖRNEK 2: R0#11{b3}
R0#11 den okunan değerin 3.biti

Bit’in bilgisayar dilinde 0 ve 1’i temsil eder (AÇIK/KAPALI veya DOĞRU/YANLIŞ). Bilgisayarlar makine dili düzeyinde 0 ve 1’lerden oluşan ikili sayı sistemini kullanmaktadır.

Byte, 8 Bit’ten oluşur ve 0’dan 255’e kadar olan sayıları ifade edebilir. Örneğin ikili sistemde 00000011, ondalık sistemde 3 sayısına karşılık gelecektir. 8 bit ile elde edilebilecek en büyük ondalık sayı 255’e karşılık gelmektedir.

Daha büyük sayılarla çalışılmak isteniyorsa 2 Byte yan yana getirilir ve toplam 16 bitlik ikili sayı elde edilebilir. 16 bitlik ikili sistemde elde edilebilecek en büyük sayı 65535 olacaktır.