Yazılım | Örnek Uygulamalar | Destek | İletişim

 

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir....

 

Günümüzde veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması, izleme işlevlerini yerine getirmek için SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemleri kullanılmaktadır. SCADA sistemleri, RTU (Uzak Terminal Birimi) aracılığı ile ya da basitçe PLC’lerden (Programlanabilir Mantık Devresi) gelen bilgileri analog sinyallerden dijital bilgiye dönüştürüp operatör ya da operatörlerin kullanımına sunmaktadır. PLC tabanlı SCADA sistemlerinin her ne kadar avantajları da olsa, bazı durumlarda kurulması ve işletilmesi zor ve pahalı olabilmektedir. PLC'lerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip bir sistem analizcisinin ve yazılımcının bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca değişikliklerin uygulamaya alınması ve PLC sistemlerindeki hataların bulunması ve düzeltilmesi çok zaman alıcı olabilmekte, sürekli PLC'nin satın alındığı kaynağın desteğine ihtiyaç duyulabilmektedir. Az sayıda veri toplanması gerektiği durumlarda veya küçük boyutlu sanayi tesisleri için PLC tabanlı SCADA sistemleri yatırım maliyetleri, sistemin kurulmasının getireceği kazançların üstüne çıkabilmektedir.

Diğer yandan, tesislerde SCADA sistemlerinin yerine geçebilecek, kurulması kolay ve pratik, gerektiğinde son kullanıcının kolaylıkla müdahale edebileceği, değişiklikleri kolaylıkla yapacağı, kullanımı kolay, güvenilir, çoğunlukla açık kaynak kodlu bileşenleri kullanan düzeneklere ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu amaçla; donanım, veri tabanı ve yazılım bileşenlerinden oluşan ve normal bir SCADA'nın kontrol dışındaki işlevlerini karşılayabilecek MAESTROsystems adını verdiğimiz yeni bir sistem tasarımlanmış ve geliştirilmiştir.

MAESTROsystems veri toplamak, toplanan verileri işlemek, raporlamak, istenen formata dönüştürmek, uzak bir konuma farklı yöntemlerle iletmek ve verileri canlı olarak izlemek amaçlarıyla geliştirilmiş bir yazılım-donanım-veri tabanı ve iletişim protokollerinden oluşan bir sistemdir...

 

Detaylı bilgi...